goranko

I was born in Knin in 1989. I live in Ritopek. I graduated history at University of Belgrade in 2013.

Education

Professional Experience

goranko has yet to fill out employment information.

The Balkans

Delo The Balkans Nevila Forbsa, Arnolda Tojnbija, D. Mitranija i D. G. Hogarta može se preuzeti sa linkova: http://usersdownload.com/mltdzel0tocg.html http://ziifile.com/dog2h984ulud.html https://www.yourupload.com/view/1198858

Мировни уговори после завршетка Првог светског рата

После капитулације Централних сила у Првом светском рату 1918. године, потписани су мировни уговори са Немачком у Версају, са Аустријом у Сен Жермену, са Мађарском у Тријанону, са Бугарском у Неију и са Турском у Севру. Мировни уговор у Версају Мировни уговор у Сен Жермену Мировни уговор у Тријанону Мировни уговор у Неију Мировни уговор…

Циљеви наставе историје које је прописао Савет Европе

1.Настава историје има витално место у припреми одговорних и  активних грађана и уважавања свих врста различитости заснованих на схватању националног идентитета и принципа толеранције; 2. Настава историје треба да будеодлучујући фактор у помирењу, прихватању, разумевању и поверењу међу народима; 3.Настава историје игра кључну улогу у унапређењу основних људских  вредности као што су толеранција, узајамно разумевање,…

Annexation of Bosnia – Herzegovina 1908

Francis Joseph’s Proclamation of the Annexation of Bosnia and Herzegovina 6 October, 1908 We, Francis Joseph, Emperor of Austria, King of Bohemia, and Apostolic King of Hungary, to the inhabitants of Bosnia and Herzegovina: When a generation ago our troops crossed the borders of your lands, you were assured that they came not as foes,…

Крфска декларација

На конференцији чланова прошлог коалиционог и садашњег кабинета Краљевине Србије и представника Југословенског одбора са седиштем у Лондону, који су до сада паралелно, а у присуству и уз сарадњу Председника Народне Скупштине, измењане су мисли о свима питањима, која су скопчана са будућим заједничким државним животом Срба, Хрвата и Словенаца. Срећни смо, што и овом…

Прва редакција Општег програма за омладински клуб Народно уједињење

А) Идејна база клуба Темељна и централна задаћа клуба јесте пропаганда филозофије национализма уопште, уз нарочиту пропаганду радикално демократских политичких доктрина: све то у сврху да би се оснажила српско-хрватска национална душа и да би она, себе свјесна, могла, уз претходне услове, дати цијели свој психофизички изражај, оличен у потпуном народном уједињењу и у остварењу…

Primena multiperspektivnosti u nastavi istorije u osnovnoj i srednjoj školi

http://slidehot.com/resources/multiperspektivnost-u-nastavi-istorije-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli.2702294/ Сажетак Циљеви мастер рада су: 1. Испитивање коришћења ресурса уколико се примењује мултиперспективност у настави историје; 2. Испитивање коришћења облика рада уколико се примењује мултиперспективност у настави историје; 3. Испитивање коришћења метода рада уколико се користи мултиперспективност; 4. Испитивање коришћења техника рада уколико се примењује мултиперспективност; 5. Испитивање препрека за примену мултиперспективности у настави…

Методе рада које користе наставници историје када примењују мултиперспективност

Наставници историје користе следеће методе рада у настави: • Вербално – текстуалне: монолошка, дијалошка и текст – метода; • Илустративно – демонстративне методе: метода рада када наставници историје користе предметна очигледна средства (карикатуре, фотографије, слике); • Метода рада када се користи интернет. Када наставник историје примењује мултиперспективност, може користити све наведене методе. Како наставници историје…

Ресурси који се могу користити у настави историје

Увод Ресурси могу бити визуелни (штампани, иконички и просторне аналогије), аудиовизуелни (филмови и видео материјал) и интерактивни (информационо – комуникационе технологије). У настави историје, ресурси су писани историјски извори, фотографије, карикатуре, филмови и интернет. Визуелни ресурси у настави историје Писани историјски извори које наставник историје може користити су текстови из наративних извора и текстови из…

Облици рада које наставници историје користе уколико примењују мултиперспективност

Увод Облици рада које наставници историје могу користити су: 1. Фронтални рад; 2. Групни рад; 3. Рад у паровима; 4. Индивидуални рад. Фронтални рад је рад са разредом. Наставник истовремено поучава све ученике и нуди готова знања ученицима. Групни рад је рад у којем групе ученика самостално раде на задацима. Индивидуални рад је појединачни самостални…

Register
Login
Staff Picks Latest Trending Discover Communities Searech

goranko

Profile picture of goranko

@goranko

Not recently active