Увод

Ресурси могу бити визуелни (штампани, иконички и просторне аналогије), аудиовизуелни (филмови и видео материјал) и интерактивни (информационо – комуникационе технологије). У настави историје, ресурси су писани историјски извори, фотографије, карикатуре, филмови и интернет.

Визуелни ресурси у настави историје

Писани историјски извори које наставник историје може користити су текстови из наративних извора и текстови из историјских докумената. Историјски документи су извори првог реда, а наративни извори су извори другог реда.

Наставници историје могу употребити текстове из књижевних дела. Књижевна дела која се могу користити у настави историје су:

1. Текстови из књижевних дела која су савремена догађајима које описују;

2. Текстови из историјске белетристике;

3. Народна књижевност.

У настави историје, користе се фотографије, сликарска дела и карикатуре као ресурси. Фотографије помажу ученицима да схвате да:

1. су фотографије биле подвргнуте процесу селекције;

2. се фотографије лако монтирају;

3. да фотограф може непосредно утицати на догађаје које снима.

Сликари могу осликавати догађаје којима су савремени и догађаје из далеке прошлости. Карикатуре дају сатиричне оцене догађаја, појава и личности. Карикатуристи су пристрасни и не нуде мноштво становишта.

Аудиовизуелни ресурси

Наставници историје могу користити филм када обрађују теме из историје 20. века. Учионица мора бити опремљена компјутером, телевизором или пројектором. Наставници историје могу наћи филмове на YouTube – у, Vimeo – у или неком другом сајту.

Интерактивни ресурси

Интернет пружа ученицима и наставницима историје приступ историјским изворима, фотографијама, литератури и филмовима. Наставници историје и ученици их могу преузети са сајтова.

Наставници историје могу креирати сајтове, блогове и форуме и користити друштвене мреже. Сајтови, блогови, форуми и друштвене мреже помажу наставницима да деле писане историјске изворе, литературу, фотографије, филмове и своје презентације са ученицима.